Sponsors: PB decompiler PB反编译 分班软件 Toys Factory Handbag

More than 90 nodes on 6 continents. The current service has a total of 70 available nodes. By default, 10 nodes are randomly selected for searching. Google searches only the top 100. Customer nodes

Search result: Cache Time 2021-03-01 16:10:23

Brazil(Sao Paulo):(2507.81ms,Google IP 172.217.29.228 Google Cloud in Buenos Aires, Argentina): 36 Detail(s) found.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Only show the top 10 details.

1

Bridge to the People

O fundacji. Misja · Zarząd · Rada · Rada Naukowa · Statut Fundacji · Sprawozdania · Dane Fundacji · AKTUALNOŚCI; Badania. Plan Badań Naukowych ...

bridgetothepeople.eu

2

Misja – Bridge to the People

Brydż jest wśród gier umysłowych bez wątpienia najwyższą formą aktywności. To gra przy pomocy kart, losowo-decyzyjna i jako ostatnia opiera się sztucznej ...

bridgetothepeople.eu

3

Mission – Bridge to the People

This is a card game, random decision-making and the last one based on artificial intelligence. Computers have already won with World Champions in all ...

bridgetothepeople.eu

4

Zarząd – Bridge to the People

Prof. dr hab. Piotr Błajet. Kierownik uniwersyteckiego centrum sportowego UMK. Członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Brydżowej. Zajmuje się ...

bridgetothepeople.eu

5

Sponsorzy – Bridge to the People

Patricia Cayne – USA; Daniel Zagorin – USA; EF ACBL – USA; Georgis Bogdanis – Polska; Yen Chen; Anna Jannersten – Szwecja; Dominik Małysa – Polska ...

bridgetothepeople.eu

6

Kontakt – Bridge to the People

Jeśli jesteś zainteresowany szerszym omówieniem poruszonych na stronie zagadnień, chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas.

bridgetothepeople.eu

7

Sprawozdania – Bridge to the People

ContactKontakt. O fundacji. Misja · Zarząd · Rada · Rada Naukowa · Statut Fundacji · Sprawozdania · Dane Fundacji · AKTUALNOŚCI; Badania. Plan Badań​ ...

bridgetothepeople.eu

8

AKTUALNOŚCI – Bridge to the People

„How learning to play bridge affects well-being and cognitive skills” – test research results. BRIDGE- DEMENTIA PREVENTION OR THERAPY · BRIDGE AND ...

bridgetothepeople.eu

9

Galeria – Bridge to the People

ContactKontakt. O fundacji. Misja · Zarząd · Rada · Rada Naukowa · Statut Fundacji · Sprawozdania · Dane Fundacji · AKTUALNOŚCI; Badania. Plan Badań​ ...

bridgetothepeople.eu

10

Rada – Bridge to the People

Marek Małysa – przewodniczący rady; Anna Bogdanis –v-ce przewodnicząca rady; Krzysztof Berlikowski – członek rady. Image. Bridge to the People to fundacja ...

bridgetothepeople.eu